Ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 do 18 listopada 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 156,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 287 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 11,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 72,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 51,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 12 listopada:

 1. Godzina 1050 – 1130 kontrola terenów przed kościołami przy ulicach: Faustyny Kowalskiej, Senatorskiej i Szarych Szeregów, gdzie prowadzony jest handel obwarzanków. Kontrola odbyła się na wniosek, jaki wpłynął do SM od jednego z mieszkańców naszego miasta. Wszyscy zostali pouczeni o handlu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
 2. Godzina 2000 interwencja przy ul. Pasaż Nurzyńskiego, gdzie czterech kierowców nie stosuje się do znaku zakaz ruchu w obu kierunkach oraz zaparkowali swoje pojazdy na trawnikach. Jeden ze sprawców tych wykroczeń zgłosił się na wezwanie strażników i został pouczony, natomiast wobec trzech pozostałych najprawdopodobniej zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie za popełnione wykroczenia.

Poniedziałek 13 listopada:

 1. Godzina 830 interwencja na ul. Rawskiej 71, gdzie na terenie osiedla w strefie obowiązywania znaku strefa zamieszkania parkują cztery pojazdy w miejscach do tego nie wyznaczonych. Jeden ze sprawców tego wykroczenia 30-letni mieszkaniec Łowicza został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. W stosunku do pozostałych trzech kierowców zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
 2. Około godziny 1645 kierowca samochodu osobowego, który poruszał się ul. Pomologiczną zgłosił strażnikom, że jakiś bezpański pies o mało nie wpadł mu pod koła. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili bezpańskiego psa, który został odłowiony przez pracowników ZUM.
 3. Kolejne zgłoszenie o bezpańskim psie wpłynęło około 15 minut po wcześniejszym zgłoszeniu i dotyczyło psa, który błąkał się bez dozoru w rejonie skrzyżowania ulic Sobieskiego/Unii Europejskiej. Strażnicy po przybyciu na miejsce niestety nie potwierdzili tej informacji.

Wtorek 14 listopada:

 1. Godzina 920 strażnicy zostają wezwani na ul. Kopernika, gdzie samochód marki Mercedes o numerach rejestracyjnych zaczynających się na ES, zaparkowany został na chodniku w sposób uniemożliwiający przejście pieszym, wręcz zmuszając przechodniów do wchodzenia na ulicę. W związku z tym, że sprawca tego wykroczenia nie zgłosił się na wezwanie strażników, prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie ustalenia sprawcy tego wykroczenia.
 2. Godzina 2055 interwencja na ul. Konopnickiej, gdzie trzech mężczyzn w wieku: 25, 27 59 lat usiłowało spożywać alkohol w miejscu do tego zabronionym – pouczeni.

Środa 15 listopada:

 1. Godzina 1005 zgłoszenie o zakłócaniu spokoju przez włączony alarm jednego z samochodów zaparkowanych przy ul. Lelewela. Dzięki funkcjonariuszom Policji ustalono właściciela pojazdu, którym okazał się mieszkaniec ul. Trzcińskiej. Strażnicy udali się na miejsce i pod ustalonym adresem zastano żonę właściciela, która odłączyła alarm samochodu.
 2. Godzina 1805 w trakcie codziennej kontroli bezpieczeństwa dzieci powracających z zajęcie ze szkoły podstawowej nr 5 przy ul M. Konopnickiej, strażnicy zauważyli 5 samochodów, które zostały zaparkowane w strefie obowiązywania zakazu zatrzymywania się. Wszyscy sprawcy tego wykroczenia zostali pouczeni przez strażników.

Czwartek 16 listopada:

 1. Godzina 1200 zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na jednej z nieruchomości przy ul. Gałeckiego. Strażnicy po przeprowadzeniu kontroli podejrzewanej posesji, nie stwierdzili jakichkolwiek uwag co do spalanego materiału (węgiel).
 2. Godzina 2030 na ul. Konstytucji 3-go Maja strażnicy zatrzymują rowerzystkę, która porusza się rowerem bez wymaganego oświetlenia. Sprawczynią tego wykroczenia okazała się 59-letnia mieszkanka z ul. Batorego – pouczona.

Piątek 17 listopada:

 1. Godzina 910 strażnicy podejmują czynności w związku ze zgłoszeniem jednej z mieszkanek ul. Cichej, która zwróciła się o pomoc w usunięciu pochylonego drzewa na wysokości nr 48. W związku z tym, że zachodziła obawa, że konary pochylonego drzewa mogą zagrażać przechodniom i przejeżdżającym w tym rejonie samochodom, na miejsce została wezwana Straż Pożarna, która niebezpieczeństwo usunęła poprzez wycięcie suchych konarów.
 2. Godzina 2105 dyżurny SM odbiera zgłoszenie o zaparkowanych dwóch samochodach na pasie zieleni przy bloku nr 15 na ul. Sucharskiego. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie pod nie obecności kierowców wystawiono im wezwanie do ich wstawiennictwa się w siedzibie SM. Jeszcze tego samego dnia około godziny 2200 do dyżurnego SM zgłosił się 26-letni mieszkaniec gminy Rogów, który przyznał się do popełnienia tego wykroczenia, za co został pouczony przez strażników. W stosunku do drugiego sprawcy zostanie sporządzony wniosek do sądu o jego ukaranie.

Sobota 18 listopada:

 1. Godzina 1110 zgłoszenie o zaparkowanych czterech pojazdach na zieleni w rejonie ul. Szarych Szeregów. Strażnicy ustalili wszystkich sprawców tego wykroczenia, a następnie po złożeniu przez sprawców stosownych wyjaśnień interwencję zakończono pouczeniami.
 2. Godzina 1300 kierowca autobusu miejskiego zwrócił się o pomoc do strażników ponieważ jeden z pasażerów zabrudził mu autobus oraz nie chce go opuścić. W miedzy czasie dyspozytor MZK polecił kierowcy zjechać na bazę, gdzie również przybył tam patrol SM. Strażnicy z uwagi na to, że z mężczyzną nie było żadnego kontaktu, od którego nie było czuć alkoholu na miejsce wezwali zespół Ratownictwa Medycznego, który owego mężczyznę zabrał na SOR Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach.
 3. Godzina 1530 zgłoszenie o zaparkowanych pojazdach w strefie obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się, który usytuowany jest wzdłuż nowo wyremontowanej ul. Strobowskiej – sprawcy zostali pouczeni.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...