PARKOWANIE W RYNKU

Drukuj
PDF

Jak wiadomo na ostatniej Sesji Rady Miasta Skierniewice, Radni obecnej kadencji na wniosek Prezydenta Miasta przegłosowali uchwałę wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w rejonie Rynku i na przyległych do niego niektórych ulicach. O zasadności tej decyzji niech świadczy to, że my jako Straż Miejska tylko od początku br. roku 2019, strażnicy blisko 500 razy byli zmuszeni do podejmowania działań związanych z niewłaściwym parkowaniem pojazdów, tzn. nie stosowania się w tym rejonie przez kierujących do przepisów ruchu drogowego. Strażnicy 415 razy pouczyli sprawców wykroczeń, w stosunku do 49 zostało zastosowane postępowanie mandatowe, natomiast w stosunku do jednego z kierujących skierowano sprawę o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Mamy ogromną nadzieję, że wraz z wejściem obowiązywania Strefy Płatnego parkowania w Centrum, co wymusi rotację parkujących pojazdów, zniknie problem zaparkowanych pojazdów w miejscach do tego niedozwolonych.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...