Raport tygodniowy za okres od 5 do 11 maja 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 379 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 145,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 17,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 91,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 68,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie „ROCK MAY FESTIVAL”, zabezpieczenie „Mariańskiej Pieszej Pielgrzymki do Lichenia”, zabezpieczenie wiosennego biegu o zdrowie, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, kontrola parku miejskiego, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 98,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 31,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

 

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...