Raport tygodniowy za okres od 12 do 18 maja 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 374 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 174,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 197 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 66 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 32,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 3,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 108,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 66,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/1100,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie „NOC MUZEÓW”, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola parku miejskiego, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 82,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 14,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 31,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Mszczonowska/Pomologiczna – awaria sygnalizacji świetlnej – poinformowano konserwatora,

2.ul. Sucharskiego – przechylony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji UM Skierniewice,

3.ul. Konwaliowa – przewrócony znak drogowy B-36 (zakaz zatrzymywania się)-przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji UM Skierniewice,

4.ul. Reymonta – awaria oświetlenia ulicznego – przekazano do konserwatora,

5.ul. 19-go Lutego (trafo) – zanieczyszczony teren – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Skierniewice,

6.ul. Budowlana – biegający bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w Skierniewicach do odłowienia,

7.ul. Zadębie - biegający bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w Skierniewicach do odłowienia,

8.ul. Jagiellońska – ranny gołąb – na miejsce wezwano lekarza weterynarii.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...