Raport tygodniowy za okres od 19 do 25 maja 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 383 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 173,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 208 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 88 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 19,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 37,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 7,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 20.

Interwencje własne – 85,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 86,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1400,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (zabezpieczenie rajdu rowerowego, zabezpieczenie „Maj Syty Fest”, kontrola otoczenia festynu organizowanego przez Hufiec Skierniewice (poligon), zajęcia profilaktyczne w przedszkolu nr 13, zabezpieczenie kart do głosowania w wyborach do Europarlamentu, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 79,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 42,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 37,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. 1-go Maja – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatora w dniu 20.05.2015 r.,

2.ul. Widok/Wyszyńskiego – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatorowi w dniu 24.05.2019 r.,

3.ul. Sienkiewicza – brak pokrywy osłaniającej kable zasilające – przekazano konserwatorowi w dniu 22.05.2019 r.,

4.ul. Strobowska – uszkodzona studzienka telekomunikacyjna – powiadomiono ORANGE w dniu 24.05.2019 r.,

5.ul. Czerwonego Kapturka – awaria sieci kanalizacyjnej – powiadomiono WOD-KAN w dniu 25.05.2019 r.,

6.ul. Kopernika – złamany konar drzewa – przekazano do ZUM w dniu 20.05.2019 r.,

7.Zalew Skierniewice – zanieczyszczony teren przy stolikach do gier – przekazano do Spółki „NAWA” w dniu 25.05.2019 r.,

8.Park Miejski – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 19.05.2019 r.,

9.ul. Nowobielańska – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 20.05.2019 r.,

10.ul. Szarych Szeregów – uszkodzona toaleta Miejska – przekazano konserwatorowi w dniu 21.05.2019 r.,

11.ul. Strobowska – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 23.05.2019 r.

12.ul. Storczykowa – biegające bezpańskie psy – przekazano do ZUM w dniu 23.05.2019 r.,

13.ul. 1-go Maja – leżący martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 24.05.2019 r.,

14.ul. Mszczonowska – leżący martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 25.05.2019 r.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...