DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Drukuj
PDF

Poniżej zamieszczamy dokument związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania:

pdf-ikonado pobrania - WNIOSEK O ABONAMENT

pdf-ikonado pobrania - ZASTRZEŻENIE OD NAŁOŻONEJ OPŁATY DODATKOWEJ

pdf-ikonawzór - WEZWANIA DO OPŁATY DODATKOWEJ

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...