Raport tygodniowy za okres od 23 do 29 czerwca 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 311 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 132,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 177 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 71 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 19,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 24,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 3,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 93,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 64,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/1100,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (zabezpieczenie „Nocnego Rajdu Rowerowego”, zabezpieczenie uroczystości kościelny Oktawy Bożego Ciała, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 40,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Rawska – uszkodzona kostka brukowa w chodniku – przekazano kierownikowi robót prowadzonych na wysokości uszkodzonego chodnika i powiadomiono Wydział Dróg i Komunikacji UM w dniu 24.06.2019 r.,

2.ul. Cicha – skrzywiony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg I komunikacji w dniu 26.06.2019 r.,

3.ul. Strobowska – awaria oświetlenia ulicznego nad Zalewem – przekazano do konserwatora dniu 23.06.2019 r.,

4.ul. Pomologiczna – brak pokrywy studzienki – przekazano do ORANGE w dniu 26.06.2019 r.,

5.ul. Zwierzyniecka – pogryziona sarna – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 23.06.2019 r.,

6.ul. Gajowa – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 24.06.2019 r.,

7.ul. Trzcińska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 25.06.2019 r.,

8.ul. Rawska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 25.06.2019 r.,

9.ul. Jaworskiego – uszkodzone ogrodzenie pomiędzy Sądem Rejonowym a parkingiem – przekazano pracownikowi ochrony w dniu 25.06.2019 r.,

10.ul. Kasztanowa – ranny bocian – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 26.06.2019 r.,

11.ul. Sułkowskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 26.06.2019 r.,

12.ul. Zadębie – zwisający konar drzewa – przekazano do ZUM w dniu 27.06.2019 r.,

13.ul. Rybickiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 28.06.2019 r.,

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...