Raport tygodniowy za okres od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 291 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 120,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 169 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 77 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 66,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 41,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/800,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, przejęcie terenu objętego działaniem ratowniczym, kontrola strefy płatnego parkowania) – 77,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Mszczonowska/Kopernika – brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściu dla pieszych – przekazano do konserwatora w dniu 02.07.2019 r.,

2.ul. Dworcowa – złamany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg I komunikacji w dniu 02.07.2019 r.,

3.ul. Mszczonowska/Jagiellońska – reklama w pasie drogowym zasłaniająca widoczność – przekazano do Wydziału Dróg dniu 02.07.2019 r.,

4.ul. Lelewela – skrzywiony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

5.ul. Nowomiejska – wyrwany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

6.ul. Kilińskiego/Tuwima – gałęzie zasłaniające lustro – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 04.07.2019 r.

7.ul. Mickiewicza – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 01.07.2019 r.,

8.ul. Sikorskiego – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 02.07.2019 r.,

9.ul. Nowomiejska – martwe zwierzę – przekazano do ZUM w dniu 03.07.2019 r.,

10.Zalew Zadębie – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 03.07.2019 r.,

11.ul. Mickiewicza – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 03.07.2019 r.,

12.ul. Sikorskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 04.07.2019 r.,

13.ul. Łowicka – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 04.07.2019 r.,

14.ul. Anieli Krzywoń – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 05.07.2019 r.,

15.Park Miejski – zatrzaśnięta osoba w toalecie – przekazano do ochrony Parku w dniu 03.07.2019 r.,

16.ul. Łuczyńskiego – zaskroniec pomiędzy budynkami – przewieziony i wypuszczony w lesie w dniu 02.07.2019 r.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...