Raport tygodniowy za okres od 7 do 13 lipca 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 410 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 149,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 260 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 17,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 104,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 73,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1000,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 1 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, zabezpieczenie koncertu „Muzyczne śniadanie na trawie”, kontrola strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu, znakowanie rowerów) – 68,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 58,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Prusa – zapadnięty chodnik – przekazano do Wydziału Dróg i komunikacji w dniu 15.07.2019 r.,

2.ul. Cicha/Szenwalda – uszkodzony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg i komunikacji w dniu 08.07.2019 r.,

3.ul. Rataja – złamany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg dniu 10.07.2019 r.,

4.ul. Budowlana – nieporządek wokół pojemnika na odzież używaną – powiadomiono firmę zarządzającą w dniu 13.07.2019 r.,

5.ul. Maksymiliana Kolbe – wyrwany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

6.ul. Łowicka – martwy lis – przekazano do ZUM w dniu 07.07.2019 r.,

7.Dworzec kolejowy – pomoc kobiecie zatrzaśniętej w toalecie – przekazano funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei w dniu 08.07.2019 r.,

8.ul. Rawska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 08.07.2019 r.,

9.ul. Waryńskiego – zerwany kabel telefoniczny – przekazano do ORANGE w dniu 09.07.2019 r..

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...