Raport tygodniowy za okres od 21 do 27 lipca 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 333 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 129,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 202 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 49 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 11,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 80,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 43,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/700,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, kontrola i obsługa strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu) – 79,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 43,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury Miejskiej i inne:

1.ul. Północna – ubytki w jezdni – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji w UM Skierniewice w dniu 22.07.2019 r.,

2.ul. Wyszyńskiego/Widok – brak sygnalizacji świetlnej – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji w UM Skierniewice w dniu 24.07.2019 r.,

3.ul. Prymasowska – zaśmiecona działka należąca do Urzędu Miasta – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska w dniu 23.07.2019 r.,

4.ul. Fabryczna – martwy kot – przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 21.07.2019 r.,

5.ul. Feliksów/Młynarska – potrącony pies – przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 21.07.2019 r.,

6.ul. Mszczonowska – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 22.07.2019 r.,

7.ul. Miedniewicka – martwy pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 22.07.2019 r.,

8.ul. 1-go Maja – zanieczyszczona rzeka odpadami komunalnymi – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska oraz Spółki WOD-KAN w dniu 23.07.2019 r.,

9.ul. Sobieskiego – człowiek potrzebujący pomocy – przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 22.07.2019 r.,

10.ul. Skłodowskiej – ranny gołąb – przekazano do lekarza weterynarii w dniu 27.07.2019 r.,

11.ul. Łowicka – martwy sarna – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 27.07.2019 r.,

12.ul. Kolbego – martwy jeż – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 27.07.2019 r.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...