Bezpieczna droga do szkoły 2019/2020

Drukuj
PDF

Koniec tegorocznych wakacji dla uczniów szkół naszego miasta zbliża się nieubłaganie. Już za kilka dni we wszystkich szkołach rozbrzmi pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2019/2020.

Kontrola szkół 1

Kontrola Szkół 2

Kontrola szkół 3

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, strażnicy miejscy rozpoczęli przygotowania do kolejnej edycji akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy już od ubiegłego tygodnia sprawdzają otoczenia szkół i przedszkoli oraz infrastrukturę drogową w ich pobliżu. Kontrole te mają na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z braku oznakowania lub nienależytego oznakowania przejść dla pieszych, które szczególnie są uczęszczane przez dzieci lub ubytków w jezdniach czy chodnikach prowadzących do szkół i przedszkoli np.: uszkodzone ławki, zwisające konary drzew itp.. Ponadto Strażnicy Miejscy skontrolują tereny i okolice wszystkich placówek oświatowych i kulturalnych zwracając uwagę na stan techniczny ogrodzeń, schodów prowadzących bezpośrednio do tych obiektów, a także tereny boisk i placów, gdzie znajdują się różnego rodzaju sprzęt sportowy oraz zastosowanych tam zabezpieczeń.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek choćby drobnych nieprawidłowości, funkcjonariusze przekażą zalecenia administratorom tych terenów, w celu ich natychmiastowego usunięcia.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że przed placówkami oświatowymi, szkołami, w miejscach które szczególnie są uczęszczane przez dzieci, wraz ze znakiem informującym o przejściu dla pieszych możemy spotkać się z tabliczką uzupełniającą ten znak tzw. „Agatkę” tabliczkę T-27. W tak oznakowanych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, by niedoszło do jakiegokolwiek zdarzenia drogowego z udziałem dzieci lub młodzieży.

Przejście

Agatka

 

Stało się już tradycją, że przez pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, możemy spotkać przy bezpośrednim otoczeniu szkół funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej. Podobnie będzie i w tym roku, gdzie należy się spodziewać od 1 – 4 września w godzinach 7:30 do 9:00 w pobliżu niektórych szkół pojawią się patrole policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, jak również funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Szczególnym nadzorem objęte zostaną okolice:

  • szkoła podstawowa nr 2, gdzie zobaczymy wspólny posterunek policji i strażników miejskich przy ul. 1-go Maja,
  • szkoła podstawowa nr 4, gdzie na ul. Widok zobaczymy zarówno policjantów, jak również strażników miejskich,
  • Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących nr 5, gdzie dwóch funkcjonariuszy policji zobaczymy na ul. Al. Niepodległości, natomiast funkcjonariusze Straży Miejskiej będą na ul. Mszczonowskiej.

 

Akcja pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, jest prowadzona samodzielnie przez Strażników Miejskich przez cały rok szkolny, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po ruchliwych drogach. Każdego dnia Strażnicy Miejscy edukują dzieci i młodzież, informując o prawidłowym poruszaniu się na przejściach dla pieszych, kształtując właściwe nawyki, zwracają uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym, pomagają przejść przez przejście. Nie bagatelne znaczenie ma oddziaływanie prewencyjne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wobec kierujących pojazdami, mające na celu zapobieganiu złym zjawiskom i zagrożeniom.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...