Raport tygodniowy za okres od 25 do 31 sierpnia 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 399 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 139,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 257 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 61 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 18,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 5,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 31,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 5,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, kontrola i obsługa strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu, asysta podczas składania kwiatów) – 85,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 14,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 21,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury Miejskiej i inne:

ul. Łowicka – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano do konserwatora,

ul. Mszczonowska - awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano do konserwatora,

ul. Kolbego – uszkodzony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji,ul. Konwaliowa (parking) – niekompletne oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji,

ul. Wańkowicza – uszkodzona skrzynka z bezpiecznikami – przekazano do konserwatora,

Zalew Zadębie – przepełnione kosze na śmieci - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Rawska – złamana gałąź - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Rzeczna – zaśmiecony bulwar Przyjaźni - przekazano do ZUM Sp. z o.o..,

Zalew Zadębie – zanieczyszczony skatepark – przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Młynarska 70 – złamane gałęzie – przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Łowicka – zanieczyszczony chodnik – przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Strobowska – bezpański pies– przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Szkolna – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Batorego – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Kopernika – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Miodowa – martwy kot - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Rynek – martwy kot - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Słoneczna – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o.,

ul. Jagiellońska – przesunięte gazony z kwiatami – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Aleja Pieniążka – porzucony miejski rower – przekazano do serwisu,

ul. Dworcowa – złamana gałąź z fontanny – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

ul. Gałeckiego – awaria wodociągu – przekazano do Spółki WOD-KAN,

ul. Czerwona – awaria wodociągu – przekazano do Spółki WOD-KAN,

ul. Jasna – awaria wodociągu – przekazano do Spółki WOD-KAN.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...