KONTROLA SPALANIA W PIECACH PRZY UŻYCIU DRONA

Drukuj
PDF

Już w tym tygodniu Straż Miejska w Skierniewicach przeprowadzi prewencyjne działania kontrolne, mające na celu sprawdzenie czym palimy w piecach. Dzięki współpracy ze Spółką WODKAN pomiar jakości powietrza w naszym mieście będzie wykonywany poprzez mobilny analizator powietrza ATMON FL, który zostanie podczepiony do drona. Czujnik pomiaru zanieczyszczeń umożliwia między innymi zdalny pomiar cząstek PM10, PM2,5, PM1, co pozwala na uprawdopodobnienie spalania chodźmy tworzyw sztucznych czy lakierowanych mebli itp.

W przypadku stwierdzenia w/w cząstek w trakcie lotów nad kominem, kontrolowanej posesji, strażnicy, którzy posiadają uprawnienia do wejścia na teren posesji w celu kontroli czym pali się w piecu, dokładnie skontrolują paleniska, z czego sporządzą protokół z kontroli.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 Ustawy o Odpadach strażnicy mogą ukarać sprawcę spalania odpadów grzywną w wysokości 500 zł.

Kontrole czym spalamy w naszych piecach przy użyciu drona będą prowadzone systematycznie przez cały okres grzewczy. Mamy nadzieję, że nie będziemy mieli powodu do nakładania mandatów karnych, bo to nie jest celem prowadzenia tych działań, a szczególnie zależy nam na podniesieniu jakości powietrza w naszym mieście.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...