Odśnieżanie chodników

Drukuj
PDF

ods-3Kiedy warstwa śnieżnego puchu pokryła ulice Skierniewic to należy pamiętać o obowiązku odśnieżania chodników.


Jak co roku przypominamy o obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego. Właściciel nieruchomości ,współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca oraz inny podmiot, który nią włada ma obowiązek uprzątania zanieczyszczeń i śniegu z powierzchni nieruchomości.

W szczególności z chodników, jezdni, ścieżek rowerowych, przystanków i pętli autobusowych i tramwajowych, parkingów, podwórzy, przejść, bram.

Jeżeli sygnały od nas lub od mieszkańców okażą się za mało mobilizujące dla zarządcy, wówczas będziemy zmuszeni zastosować przysługujące nam środki prawne.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...