PROFILAKTYKA

Drukuj
PDF

prof-5W dniu 21.02.2012 r o godz. 10.30 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 15, odbędzie się posiedzenie Zespołu pedagogów szkolnych.

Tematem spotkania będzie :agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży”.

W posiedzeniu będzie brał udział funkcjonariusz Straży Miejskiej w Skierniewicach st. insp. Leszek Krzyżanowski, który omówi poszczególne zagadnienia związane z tematem.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...