Nieczystości płynne

Drukuj
PDF

nie-6Posesje, które nie są podpięte jeszcze pod kanalizację, muszą być wyposażone w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Z uwagi na szereg chorób na jakie jesteśmy narażeni, gdy fekalia zamiast na zlewnię trafiają nielegalnie do rowów czy lasów oraz nieprzyjemny zapach należy zadbać o to, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Pamiętajmy, aby zawsze fakt opróżnienia szamba był udokumentowany dowodem płacenia. Wówczas mamy pewność, że nasze nieczystości trafią do Oczyszczalni Ścieków a nie w inne miejsce.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...