Kierownictwo

Drukuj
PDF

Komendant

Gluszcz kom

Artur Głuszcz

Do zadań Komendanta Straży należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.
Komendant Straży jest upoważniony do reprezentowania Straży przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Straży oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonuje również wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległej mu jednostki. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej Miasta Skierniewice.

Przełożonym Komendanta Straży Miejskiej jest Prezydent Miasta Skierniewice.


W dniu 1 października 2011 roku powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Skierniewice przez Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Leszka Trębskiego.


Artur Głuszcz urodził się w 1968r., żonaty ma dorosłą córkę.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...