Informacje podstawowe

Drukuj
PDF

Straż Miejska Skierniewice
ul. Senatorska 10
96-100 Skierniewice


Straż Miejska w Skierniewicach pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 do 23:00.

Kontakt z nami w tych dniach pod numerami:

tel. alarmowy: bezpłatny 986; tel/fax (centrala) 46 833 37 79


Kontakt:
tel. alarmowy: bezpłatny 986; tel/fax (centrala) 46 833 37 79

W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji strażników prosimy o kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

listowny:

Straż Miejska Skierniewice
ul. Senatorska 10
96-100 Skierniewice

NIP 836-16-10-646
REGON 750050951

Jeśli zdecydowałeś się napisać zawiadomienie o wykroczeniu samodzielnie, musisz pamiętać, że powinno ono spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119§1 k.p.k. To znaczy, że powinno zawierać w szczególności:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki straży miejskiej wraz z adresem);
  • dane personalne oraz adres wnoszącego pismo;
  • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (wskazanie daty, miejsca, czasu popełnionego wykroczenia, opis wykroczenia-sposób i okoliczności, ewentualnie wysokość poniesionej szkody);
  • datę i podpis składającego zawiadomienie.

Do zawiadomienia o wykroczeniu możesz dołączyć materiał dowodowy zebrany w sprawie np. dokumentację zdjęciową obrazującą wykroczenie.

Zadbaj o potwierdzenie wysłania swojego zawiadomienia lub pokwitowanie, jeśli doręczyłeś je osobiście. Pokwitowanie z reguły będzie wiązało się z potwierdzeniem na kopii lub kserokopii Twojego zawiadomienia ( z naniesioną datą i podpisem osoby przyjmującej).

Musisz wiedzieć, że jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie (przesłałeś pocztą, drogą elektroniczną lub złożyłeś osobiście)  to i tak możesz zostać wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może się też zdarzyć, że – według straży miejskiej – w spisanym przez Ciebie zawiadomieniu o wykroczeniu brak istotnych szczegółów – wtedy również zostaniesz wezwany do uzupełnienia zawiadomienia.

  • Komendant Straży Miejskiej

Artur Głuszcz
Centrala
tel. 46 833 37 79 wew. 12

Przyjęcia interesantów:
w każdy czwartek w godzinach 14.00 do 15.00

  • Główny Specjalista ds. Księgowości i Kadr

Ewa Zakrzewska
Centrala
tel. 46 833 37 79 wew. 11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • Referat Oskarżycieli Publicznych

Kierownik Referatu Piotr Kowalski e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Młodszy Inspektor Tomasz Kołodziejek
tel/fax (centrala) 46 833 37 79 (wew. 13)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • Dyżurni Straży Miejskiej

Starszy Inspektor Artur Kurzec - tel. kom. +48 602 305 838
Kierownik Piotr Kowalski
Starszy Inspektor Paweł Nowakowski
Młodszy Inspektor Tomasz Kołodziejek

Strażnik Wioletta Paulińska
tel. alarmowy: ; bezpłatny 986
tel/fax (centrala) 46 833 37 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • Interwencje zgłoszenia

Osoby chcące zgłosić interwencje na terenie miasta Skierniewice winni skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej w Skierniewicach

tel. alarmowy: bezpłatny 986; tel/fax (centrala) 46 833 37 79
lub osobiście w siedzibie komendy ul. Senatorska 10

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...