500 ZŁOTYCH ZA KOPERTĘ

Drukuj
PDF

PW naszym mieście jest coraz więcej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsca ułatwiają tym osobom swobodne zaparkowanie pojazdu.

znkapt29       karta

                            znak D-18 z tabliczką T-29

Jednak niektórzy sprawni kierowcy nadużywają przepisów i parkują tylko na „chwileczkę”. Nierzadko zdarza się, że właśnie w tym czasie osoba niepełnosprawna nie ma możliwości skorzystania z tego przywileju i musi znaleźć inne miejsce aby swobodnie zaparkować. Zgłoszenia od takich osób są priorytetem dla naszych działań, kierowcy którzy nie posiadają karty parkingowej są rozliczani przez Strażników Miejskich. Przypomnijmy, że za to wykroczenie zgodnie z taryfikatorem przypisana jest kwota 500 złotych mandatu i jeden punkt karny! 

Problem ten możemy zauważyć przed sklepami wielko powierzchniowymi. Tam również możemy podejmować interwencję w takich przypadkach. Wcześniej przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie dawały funkcjonariuszom możliwości interweniowania poza drogami publicznymi, chyba że doszło do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy te zostały jednak w roku ubiegłym znowelizowane. Z nowych rozwiązań prawnych korzysta coraz więcej zarządców dróg niepublicznych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej dbają również aby kierowcy nie parkowali swoich samochodów na wyznaczonych drogach pożarowych.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...