STREFA ZAMIESZKANIA

Drukuj
PDF

znaknewW Skierniewicach pojawiły się nowe znaki drogowe. Znak D-40, Strefa Zamieszkania:

to zgodnie z kodeksem drogowym obszar obejmujący drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Zasady ruchu drogowego są jednoznacznie ukierunkowane na pieszego. Pieszy może korzystać nie tylko z chodnika ale i z całej szerokości drogi, w tym jezdni. Ponadto w Strefie Zamieszkania bezwzględne pierwszeństwo ma pieszy. 

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i poruszać się pojazdem z prędkością nie większą niż 20 km/h. Postój pojazdu dozwolony jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na parkingach. Niestety z poszanowaniem tych zasad przez kierowców jest znaczny problem. Strażnicy miejscy podejmując wobec kierowców interwencje często spotykają się ze zdziwionymi minami. Zwłaszcza starsi stażem posiadacze Prawa Jazdy nie znają tego znaku. Warto go jednak poznać gdyż strażnicy nie zamierzają odpuszczać – trzeba się liczyć z mandatami karnymi.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...