Prawo Lokalne

Drukuj
PDF

Akty prawa miejscowego

www.bip.um.skierniewice.pl/index.php?go=227&read=342
Uchwała nr XXXIII/78/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 czerwca 2008 r. (regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Skierniewice jest załącznikiem nr 1 do tej uchwały)


http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/4104
Uchwała Nr LXV/15/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: regulaminu targowisk w Skierniewicach


http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/4097
Uchwała Nr LXV/16/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone


http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/3118
Uchwała Nr XLVII/171/08 z dnia: 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach Miasta Skierniewice


http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/4230
Uchwała nr XII/97/11 z dnia: 13 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach Miasta Skierniewice


http://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/5331
Uchwała nr XXXVIII/60/13 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/26/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice"

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...