Skargi

Drukuj
PDF

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub imiennie upoważnieni przez niego funkcjonariusze w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Senatorskiej 10

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faxu
  • za pomocą poczty elektronicznej,
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę (pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania),
  • opis zdarzenia.


Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...