Przetargi i zapytania cenowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

Drukuj
PDF

Ogłoszenie

Drukuj
PDF

„Straż Miejska w Skierniewicach zwraca się z zapytaniem o cenę „dostawy, montażu oraz uruchomienia dwóch kamer do systemu monitoringu miejskiego”, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 tysięcy euro, poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), w związku z art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy”.

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...