Strefa Płatnego Parkowania

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Drukuj
PDF

Poniżej zamieszczamy dokument związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania:

pdf-ikonado pobrania - WNIOSEK O ABONAMENT

pdf-ikonado pobrania - ZASTRZEŻENIE OD NAŁOŻONEJ OPŁATY DODATKOWEJ

pdf-ikonawzór - WEZWANIA DO OPŁATY DODATKOWEJ

Rusza Strefa Płatnego Parkowania

Drukuj
PDF

Na mocy Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Wojewody Łódzkiego poz. 2549, z dnia 28 kwietnia 2019 r.), z dniem 1 lipca 2019 r. zostaję ponownie uruchomiona Strefa Płatnego Parkowania w Centrum naszego miasta. Strefa Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych zostaje ograniczona w obszarze ulic: Rynek, Żwirki (na odcinku od ul. Rynek do ul. Jagiellońskiej) i ul. Senatorskiej (na odcinku ul. Rynek do ul. Kościelnej). W Strefie Płatnego Parkowania usytuowane zostały 4 parkometry, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 będzie można nabywać bilet, który będzie upoważniał do parkowania w tej strefie. Wszelkie informacje o warunkach postoju w SPP zamieszczone zostały w załącznikach do w/w uchwały, którą zamieszczamy poniżej w celu zapoznania się z warunkami korzystania ze SPP.

Zgodnie z zapisem Regulaminu strefy płatnego parkowania w Skierniewicach stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Wojewody Łódzkiego poz. 2549, z dnia 28 kwietnia 2019 r.), jednostką upoważnioną przez Prezydenta Miasta Skierniewice do organizacji i zarządzania SPP jest Straż Miejska w Skierniewicach.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w siedzibie Straży Miejskiej w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 10.

pdf-ikonaUchwała NR VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...