Agresję wyładował na butelce.

Podczas nocnego patrolu z soboty na niedzielę (5/6 września), około godziny 045 Strażnicy Miejscy zauważyli grupę młodych osób, które przechodził obok budynku Centrum Kultury i Sztuki, mieszczącego się przy ul. Reymonta 33. Strażnicy obserwując tą grupę młodzieży zauważyli, że jeden z mężczyzn zaczął spożywać alkohol w postaci piwa. Następnie zauważyli, jak ten sam mężczyzna po opróżnieniu butelki, z dużą siłą rzucił butelką o chodnik rozbijając ją. W związku z tym funkcjonariusze podjęli interwencję, lecz sprawca wraz z inną kobietą zbiegli z miejsca zdarzenia. Strażnicy nie dali za wygraną i samochodem służbowym podjęli działania zmierzające do ujęcia sprawcy tego wykroczenia. Około godziny 145 na ul. Sobieskiego obok Szpitala Wojewódzkiego, zauważyli grupę młodych osób, a wśród nich mężczyznę, który pół godziny wcześniej spożywał alkohol i rozbił butelkę. Po wyjaśnieniu powodu interwencji i opisaniu wcześniejszego zdarzenia przez funkcjonariuszy, mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Funkcjonariusze za popełnione wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu miejsca dostępnego dla publiczności, nałożyli na sprawcę mandat karny w wysokości 200 zł. Jednocześnie pouczyli sprawcę obu wykroczeń, że przysługuje mu prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego, wtedy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Sprawca skorzystał z przysługującego mu prawa, dlatego też Straż Miejska w Skierniewicach, jako oskarżyciel publiczny skieruje tą sprawę do rozstrzygnięcia przez Sądu.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 30 sierpnia do 5 września 2015 r.

Miniony tydzień to początek nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w całym kraju, jak również i w naszym mieście. Początek roku szkolnego to również początek akcji Strażników Miejskich pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

Znakowanie rowerów.

Przypominamy, że już od kilku lat Straż Miejska w Skierniewicach nieodpłatnie znakuje rowery mieszkańców naszego miasta.

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...