Podsumowanie wyników Strażników Miejskich za miesiąc sierpień 2015 r.

Dla lepszego poznania działań i wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Skierniewicach, rozpoczynamy cykl podsumowań miesięcznych, na podstawie statystyk prowadzonych na potrzeby własne Straży Miejskiej w Skierniewicach. Prezentacja miesięcznych wyników, ma na celu zaprezentowanie ilości podejmowanych działań i ich efektów przez funkcjonariuszy naszej jednostki.

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 23 do 29 sierpnia 2015 r.

Ostatni tydzień tegorocznych wakacji w naszym mieście, był to czas codziennych zadań i obowiązków oraz intensywny okres przygotowań Strażników Miejskich do rozpoczęcia kolejnej edycji, corocznej akcji „Bezpieczna Droga do szkoły”.

Więcej…

29 sierpnia – Święto Straży Miejskiej

W dniu jutrzejszym tj. 29 sierpnia, przypada dzień święta wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Straży Gminnych i Miejskich.

Święto pracowników Straży Gminnych (miejskich) zostało ustanowione, ustawą o Strażach Gminnych (miejskich), która została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 sierpnia 1997 r. Ustawa ta wprowadzała normy i zasady działania samorządowej formacji mundurowej, zajmującej się ochroną porządku publicznego na terenie gminy.

W związku z przypadającym świętem około 11000 pracowników Straży Gminnych (miejskich) w całej Polsce, pragnę całej braci strażniczej złożyć życzenia, zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej misji stróża strzegącego porządku publicznego, oraz osobistej satysfakcji w wykonywanej pracy.

Życzę nam Wszystkim by Nasza praca wreszcie została dostrzeżona, zrozumiana i doceniona. By nie oceniano Naszej pracy po zasłyszanych stereotypach, które bardzo często mijają się z prawdą lub wzajemnie się wykluczają.

 Natomiast za Waszym pośrednictwem ślę słowa uznania Waszym bliskim za wsparcie, jakie udzielają Wam każdego dnia, bo bez ich bliskości, słowa otuchy, akceptacji ciążących na nas obowiązków, ciężaru odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje, nie bylibyśmy w stanie ich udźwignąć.


Artur Głuszcz

Komendat Straży Miejskiej

w Skierniewicach

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...