Ważniejsze wydarzenia w okresie od 6 do 12 września 2015 r.

Kolejny tydzień września, kiedy to wszyscy powoli zapominamy o okresie wakacji, przyniósł wiele zdarzeń, z którymi Strażnicy Miejscy musieli się uporać, by mieszkańcy Skierniewic mogli w spokoju zająć się swoimi codziennymi domowymi i zawodowymi obowiązkami.

Więcej…

Problemy z osobami „bezdomnymi”

Strażnicy Miejscy bardzo często otrzymują zgłoszenia od mieszkańców o uciążliwość, jak wynika z obecności w ich otoczeniu osób „bezdomnych”.

Więcej…

Strażnicy Miejscy pomogli choremu mężczyźnie

Po raz kolejny Strażnicy Miejscy ze Skierniewic udowodnili, że priorytetem ich działań jest przede wszystkim niesienie pomocy społeczności lokalnej z poszanowaniem ich praw i godności.

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...