Radni miejscy skontrolowali Straż Miejską

W dniu 21 października 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Skierniewice zgodnie z planem pracy na rok 2015, przyjętym przez Komisję na posiedzeniu odbytym w dniu 23 stycznia 2015 roku, przedstawionym Radzie Miasta Skierniewice na IV sesji, odbytej w dniu 28 stycznia 2015 roku, przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Straży Miejskiej.

Więcej…

Wczorajsze wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Niestety już od kilku dni dochodzi do coraz częstszych zdarzeń dotyczących zachowań naruszających zwyczajowo przyjętych norm ludzkiego współżycia, które wywołują powszechne negatywne oceny społeczne.

Więcej…

Święto Zmarłych 2015 – I część

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...