Udzielanie pomocy prawnej dla innych Straży Gminnych (miejskich)

Straż Miejska w Skierniewicach od początku br. roku wykonała blisko 120 czynności związanych z udzieleniem pomocy prawnej związanej z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, jakie prowadzone są przez Straże Gminne (miejskie) z całej Polski.

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 27 września do 3 października 2015 r.

Więcej…

Oko kamery monitoringu ujawniło…..

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...