Ważniejsze wydarzenia w okresie od 20 do 26 września 2015 r.

Więcej…

Przypominamy o obowiązek umieszczenia numeru porządkowego nieruchomości

Więcej…

Warunki sprzedaży grzybów

Miesiąc wrzesień jest zawsze początkiem sezonu grzybobrania, dlatego też możemy zauważyć na naszych targowiskach osoby, które wprowadzają do sprzedaży zebrane przez siebie grzyby. Przypominamy o warunkach i zasadach obrotu grzybami świeżymi i suszonymi…….

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...