Zdradził ich adres na kopercie

W dniu 08.09.2015 r., dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach, odebrał zgłoszenie od właścicieli jednej z działek przy ul. Łódzkiej w Skierniewicach, że wzdłuż ich działki, ktoś wysypał śmieci. Zgłaszający przekazali dyżurnemu list wraz z adresem odbiorcy, który wraz z innymi odpadami znajdował się we wskazanym miejscu. Około godziny 1600 pod wskazany adres przez zgłaszających, udał się patrol dzielnicowy, który na podstawie adresu znajdującego się na przekazanym liście, ustalił sprawcę tego czynu. Strażnicy zobowiązali osobę tą do uporządkowania terenu z porozrzucanych śmieci. W obecności funkcjonariuszy osoba ta uporządkowała teren, a sprawę zakończono pouczeniem.

Przypominamy, że w/w czyn, jest kwalifikowany, jako wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeń „zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności…”, za które można być ukaranym mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł.

Z notatnika Strażnika

W dniu 7 września – poniedziałek, Strażnicy Miejscy tak jak co dzień, swoją pracę rozpoczęli o godzinie 700. Odprawa do służby, wyznaczenie zadań dla poszczególnych patroli, pobranie niezbędnego wyposażenia, a następnie wyjście w wyznaczony teren, jest to codzienność pracy Strażników Miejskich.

Więcej…

Agresję wyładował na butelce.

Podczas nocnego patrolu z soboty na niedzielę (5/6 września), około godziny 045 Strażnicy Miejscy zauważyli grupę młodych osób, które przechodził obok budynku Centrum Kultury i Sztuki, mieszczącego się przy ul. Reymonta 33. Strażnicy obserwując tą grupę młodzieży zauważyli, że jeden z mężczyzn zaczął spożywać alkohol w postaci piwa. Następnie zauważyli, jak ten sam mężczyzna po opróżnieniu butelki, z dużą siłą rzucił butelką o chodnik rozbijając ją. W związku z tym funkcjonariusze podjęli interwencję, lecz sprawca wraz z inną kobietą zbiegli z miejsca zdarzenia. Strażnicy nie dali za wygraną i samochodem służbowym podjęli działania zmierzające do ujęcia sprawcy tego wykroczenia. Około godziny 145 na ul. Sobieskiego obok Szpitala Wojewódzkiego, zauważyli grupę młodych osób, a wśród nich mężczyznę, który pół godziny wcześniej spożywał alkohol i rozbił butelkę. Po wyjaśnieniu powodu interwencji i opisaniu wcześniejszego zdarzenia przez funkcjonariuszy, mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Funkcjonariusze za popełnione wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu miejsca dostępnego dla publiczności, nałożyli na sprawcę mandat karny w wysokości 200 zł. Jednocześnie pouczyli sprawcę obu wykroczeń, że przysługuje mu prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego, wtedy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Sprawca skorzystał z przysługującego mu prawa, dlatego też Straż Miejska w Skierniewicach, jako oskarżyciel publiczny skieruje tą sprawę do rozstrzygnięcia przez Sądu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...